Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

Kunstvormen

 

c2. Kunstvormen

Philippe Smith 'De Structuur van de Vloeiende Tijd'Alle kunst kan men herleiden tot  2 vormen:
Kunsthistoricus Wilhelm Worringer (1881-1965) schreef een boek hierover die immens populair was en nog zou moeten zijn?

'Abstraction und Eindfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie'...
Dit boek is voor Jung en vele analytici dé hoeksteen geworden voor ‘kunst’. 
Ik herhaal, kunst is eerder een psychologische aangelegenheid dan een filosofische.
Wat men ook beweerd, is esthetica in de kern nog altijd ‘toegepaste psychologie’. Ik wil scheppen...iets mooi of lelijk... = idem...!

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Op zoek naar dé drijfveren van kunst…

Een schilder die een landschap op een doek vastlegt,  wil dit landschap omtoveren tot een esthetisch product. En een beeldhouwer die een sculptuur
maakt, wil hetzelfde doen. Worringer stelt dat een ‘mooi landschap of portret' op zichzelf, nog geen kunstwerk is!

Vanaf de prehistorie – de grotten van Lascaux, Frankrijk- zijn er 2 drijfveren:
Ofwel hebben mensen de drijfveer om zich
‘in’ te leven in de werkelijkheid (Eindfühlung), ofwel hebben ze de drijfveer ‘afstand te nemen’ van deze werkelijkheid (Abstraction).
Er zijn bijgevolg 2 basisvormen van kunst:

Realistische kunst en Abstracte kunst. Er bestaan allerlei tussenvormen, die op elkaar inwerken.
Philippe Smith TulpenRealistiche kunst
Bij ‘inleving’ wil de kunstenaar zich ‘inleven’ in het object. Hij wil zich identificeren met deze werkelijkheid.
De kunstenaar wil de werkelijkheid nabootsen. De natuur imiteren of kopiëren.

Het gevoel van een kunstenaar is nu dat de natuur fascineert...(...)

Deze nabootsingsdrift, inlevingskunst is volgens Jung en ook mijzelf geen echte kunst. Om bij ‘nabootsingsdrift’, met
de nadruk op drift, van grote kunst te kunnen spreken moet er een
grote originele toegevoegde waarde zijn.
Anders moet men eerder spreken, zegt Dr.Jung van
speelgoed of natuurproducten. Dat is omdat ze de kunstwerken weinig
afwijken van de realiteit! Men moet dan eerder spreken van een decoratief werk, die enkel behoort tot de ‘esthetica’. Zeker geen kunst no

Abstracte kunst

Bij abstracte kunst ‘neemt men afstand’ van de werkelijkheid. Men abstraheert. Men neemt afstand van de wereld om ons heen, een abstrahering van de werklijkheid. 
Het gevoel bij een kunsteaar is nu een 'zekere' huivering voor de werkelijkheid ... Daarom neemt hij /zij afstand ...van de werkelijkeheid...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Philipe Smith Yellow BrainsEn dat is nu net wat mij het meeste intrigeert. Ik kan echter ook figuratief  schilderen, maar de wil ertoe is er niet altijd!
 ... Maar opgelet... Attention Please...!

Mijn abstraherende kunst is GEEN zuivere abstracte kunst. Vergis je niet frown
Het is  geen klakkeloos wat 'resine' op een doek neerzetten. Er zit wel degelijk een structuur in, die ik willekeurig naar boven haal,
vanuit mijn '
onbewuste', intuïtieve fantasie. Het is dus niet spontaan!
Echter daardoor kon ik dé oorsprong van ons menselijke denken ontdekken en zelf ervaren.enlightened

Inspiratie is voor Amateurs....
ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Wat heb ik ontdekt?
Ik heb als kunstenaar 'mijn wil' opgelegd aan het object of schildersdoek en dat in abstracte of geometrische vormen. Dit kunnen vierkanten, driehoeken,
cirkels en allerlei tussenvormen zijn. Ik heb ontdekt, door veel psychologische kunstboeken te lezen dat daar vele voorbeelden van zijn uit de prehistorie. Bv:

 •  De piramiden van Egypte, die gevormd worden door 1 vierkant en 4 driehoeken, is een voorbeeld van abstracte kunst. Ook de obelisken en de totempaal.

 • de muurschilderingen in de grotten van Lascaux. De vierkante en rechthoekige tekens en ook de bolletjes...de cirkels. We zien ook de verdelingen in 3 of 6. Getallen bestonden nog niet! Getallen zijn ook niet bewust door mensen uitgevonden!
  Deze tekeningen, dé verdelingen in de rechthoeken, onstaan
  uit de instinctieve scheppingsdrift. Het zijn de verre voorlopers van onze getallen 1 2 3 4 5... etc. Zij brengen 'structuur' in de werkelijkheid door er afstand van te nemen! Onthou dit goed! Daarom ook zocht men deze donkere grotten op om afstand te nemen van de buitenwereld. Het was een mystieke plaats.
  Probeer je 'in te leven' in de geest van jouw verre voorouders. Verplaats jouw geest in hen... in jouw verbeelding
  ...

 • De vele mandala's uit Oud-Indië. Mandala is een woord uit het sankriet en betekent niets anders dan cirkel of wiel. Het is een symbool of beter gezegd 'een teken' van oneindigheid tussen een binnen- en buitenwereld. In de Tibetaanse architectuur vinden we ook vele voorbeelden. Door het maken van mandala's stapt de persoon in een eigen fantasiewereld en kan zich zo even terugtrekken uit de drukte van de dag. Het heeft een positieve invloed op onze 'aloude psyche'; ook het inkleuren van tekeningen wat vele volwassenen nu graag doen!

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Wat heb ik nu geleerd vandaag....? enlightened

Deze drang tot abstrahering staat net daarom aan de 'prehistorische wieg' van alle kunsten.

Net daarom komt het uitbeelden van al deze geometrische figuren in de hedendaagse kunst veel aan bod.
Iedere vermeende kunstenaar moet echter weten, zoals mijzelf, waar hij /zij mee bezig is! Dit komt uit de diepste kern van onze GEEST. Kijk nog eens naar de grotschilderijen!
De geometrische schilderijen van de hedendaagse kunstenaars zijn bijgevolg weinig origineel en we moeten eerder spreken van ‘decoratieve werken’.

Geen kunst met een grote K! 
Be Aware, My Friend.crying

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Vooraleer we bijgevolg kunnen spreken van echte Grote Kunst, moet aan heel wat meer voldaan worden. Ga daarom nu naar de AMAZING STORY...

De 5 basisvoorwaarden..."Grote Kunst met een Grote K"
Zie volgende link :   'De Basisvoorwaarden' 
TRY Me, please blush

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter